Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Bestel uw herhaalmedicatie snel en gemakkelijk online via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn

Bel 0416-651650, optie 2

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

E-consult
Met een e-consult kunt u minder dringende vragen voorleggen aan uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

(0416) 651650 Optie 3

Elke werkdag open van 08:00 tot 17:00 uur.

 

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven

De huisartsenpraktijken in Waalwijk zitten overvol. Maar er zijn Waalwijkers zonder vaste huisarts die zorg nodig hebben. Daarom is onze praktijk tijdelijk geopend, alléén voor patiënten die:

 • Wonen in Waalwijk (postcode gebied 5141-5144);
 • Ingeschreven staan in de basisregistratie personen van de gemeente Waalwijk (BRP);
 • en nog geen vaste huisarts in de regio Langstraat hebben.

Als u hieraan voldoet kunt u contact opnemen met de assistente. Inschrijvingen worden alleen gehonoreerd als u een compleet inschrijfformulier, een identiteitsbewijs en verzekeringsbewijs overhandigt. Uw inschrijving wordt pas definitief als wij het dossier van uw vorige huisarts ontvangen hebben. Lees ook de begeleidende brief die wij hebben opgesteld. 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over onze praktijk ?

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met medewerkers van onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

U kunt dit doen door een Klachtenformulier te vragen aan de praktijkassistente, deze in te vullen en weer in te leveren. U kunt ook het klachtenformulier downloaden. De praktijk kent een klachtenfunctionaris en deze zal uw klacht in behandeling nemen en uiterlijk 30 dagen de tijd nemen om uw klacht te behandelen en tot een uitspraak te komen. Dit gebeurt altijd in gezamenlijkheid met u en de betrokken medewerker(s). Op basis van ons klachtenprotocol leggen wij de klachten schriftelijk vast, waarna we nagaan wat er misgegaan kan zijn. Vervolgens volgt hieruit eventueel een verbetertraject. De uitkomst zullen we terugkoppelen aan de indiener van de klacht. Wij vinden het belangrijk dat patiënten kunnen melden waar zij ontevreden over zijn. Om er van te leren en onze patiënten het gevoel te geven dat zij serieus genomen worden.

Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan is het belangrijk voor u te weten dat de praktijk is aangesloten bij de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). U kunt zelf kosteloos contact met hen opnemen voor het verder behandelen van uw klacht. Meer informatie over deze stichting en hun manieren van werken, vindt u op de website van SKGE.
Een klacht? Blijf er niet mee rondlopen!

 • Uw gegevens

  Degene die de klacht indient.
 • Gegevens van de patiënt

  Dit kan ook de vertegenwoordiger of nabestaande van de patiënt zijn.
 • Bijvoorbeeld ouder, echtgenote
 • Aard van de klacht

 • :
 • Meerdere keuzes mogelijk

Informatie betreffende het coronavirus

Iedereen met luchtwegklachten kan besmet zijn met het coronavirus, het voorschrift is daarom bij klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts) binnen te blijven en contact met anderen te vermijden. Over het algemeen verloopt de ziekte mild en wordt u vanzelf beter. Contact opnemen hoeft dus niet: er is geen behandeling en in de thuissituatie is testen niet noodzakelijk.

Alleen als u zich ernstig ziek voelt moet u telefonisch contact met ons opnemen. Onze medewerkers geven u dan verdere instructies; kom niet langs. Heeft u algemene vragen over het coronavirus, kijk dan op RIVM.nl of bel 0800-1351.

Verdere aandachtspunten:

 • Twijfelt u over uw gezondheid? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij kijken dan samen met u welke vervolgstappen nodig zijn. Afspraken op het spreekuur zijn na overleg gewoon mogelijk. 
 • Alle afspraken met de praktijkondersteuners (Mw. Verhoeven, Mw. Stoop of Mw. Hamelink) vinden deels telefonisch of via videobellen plaats.
 • De praktijk is alleen toegankelijk voor patiënten met een afspraak. 
 • Houd ook in de praktijk 1,5 meter afstand tot andere patiënten en medewerkers (uiteraard onderzoek en behandeling uitgezonderd).
 • Kom niet te vroeg naar uw afspraak. Is de wachtkamer vol? Wacht dan buiten. 
 • De prikpost van Diagnovum in Balade is alleen op dinsdagen geopend tussen 8.00 uur en 9.00 uur. Indien u bloed moet prikken kunt u ook terecht in Gezondheidscentrum Olympiapark (Coubertinlaan 12), dagelijks van 8.00 tot 11.00 uur. Voor beide posten geldt: alleen zonder luchtwegklachten. 

Wat speelt er nu?

Online afspraak maken tijdelijk niet mogelijk

In verband met de situatie rondom het nieuwe Coronavirus is het tijdelijk niet mogelijk om online afspraken in te plannen. Dit heeft als reden dat wij patiënten met luchtwegklachten eerst telefonisch willen spreken voordat ze naar de praktijk mogen komen. Daarnaast is het momenteel erg druk in de praktijk. Door telefonisch afspraken te plannen kunnen onze assistentes in overleg met u bepalen of en op welke termijn een afspraak noodzakelijk is, zodat wij ook voldoende ruimte houden voor acute zorgvragen en de extra belasting die het Coronavirus met zich meebrengt. 

Nachtsluiting huisartsenpost Waalwijk

Vanaf maandag 2 maart 2020 is de huisartsenpost locatie Waalwijk gesloten in de nacht (23.00 uur tot 8.00 uur). Voor spoedeisende zorg die niet kan wachten tot de volgende werkdag kunt u terecht bij de huisartsenpost in Tilburg. Locatie Waalwijk blijft wel open gedurende de avonduren, en overdag in het weekend en op feestdagen. 

Vanaf 1 november start er een verpleegkundig specialist bij onze praktijk. Haar naam is Noëlle Postmes en zij komt ons team op de maandagen versterken.

De verpleegkundig specialist (VS) is opgeleid tot verpleegkundige en heeft daarna een speciale opleiding gevolgd om bepaalde medische aandoeningen in de huisartsenpraktijk te kunnen behandelen. Zij is bevoegd om dat zelfstandig te doen en kan ook een behandeling of verwijzing in gang zetten. De VS kan dus hetzelfde voor u betekenen als een arts. Uiteraard zijn de lijnen daarbij kort en wordt er, indien nodig, overlegd met de huisarts.

Lees meer

U heeft het ongetwijfeld gemerkt: het is druk in onze praktijk. Er komt steeds meer zorg bij huisartsen terecht, Nederland vergrijst en bovendien is er in grote delen van het land (waaronder de regio Waalwijk) een enorm tekort aan huisartsen.

Om de drukte beter te kunnen opvangen en spreiden en gelijktijdig goede zorg te kunnen blijven bieden, wijzigen we per 1 juli een aantal zaken in ons agendabeheer.

Lees meer

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Medewerkers

Olaf Romijn
Huisarts

Werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Willemijn van Waes
Huisarts

Werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Sylvia Reuvers
Huisarts

Werkt op dinsdag en donderdag. 

Noëlle Postmes
Verpleegkundig Specialist

Werkt op maandag. 

Truus Verhoeven
Praktijkondersteuner somatiek/verpleegkundige

Werkt op dinsdag, woensdag en donderdag(even weken).

Anneke Stoop
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op woensdag.

Cobi Hamelink
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op dinsdag.

Roli van Pelt
Assistente

Werkt op dinsdag( even weken), woensdag en vrijdag.

Marina Pruissers
Assistente

Werkt op maandag, woensdagmiddag en vrijdag.

Kirsten Heijmans
Assistente

Werkt op dinsdag( oneven weken), woensdag en  donderdag .

Sementha de Groot
Assistente

Werkt op maandag, dinsdag en donderdag.

Betty Gerritsen
Assistente op invalbasis
Arthur Kleuskens
Praktijkmanager